News

Quality Sourcing med emagine consulting

Från vänster: Anders Wildelv (Quality Sourcing), Sara Hildebrand (emagine), Hannes Hagman (Quality Sourcing) Alex Kouchmeshki (emagine)

Category: News

Stärker sin position på den svenska marknaden:

emagine förvärvar Quality Sourcing och utökar sitt erbjudande på den svenska marknaden

emagine, tidigare känt som Sourcing Network på den svenska marknaden, kan idag tillkännage förvärvet av det snabbväxande svenska IT-konsultbolaget Quality Sourcing, specialiserade på flexibla och skalbara konsulttjänster inom tech och management.

Detta strategiska förvärv syftar till att ytterligare stärka emagines position på den svenska marknaden som ett led i bolagets ambition att etablera sig som en ledande europeisk partner av konsulttjänster inom tech och management.

I maj 2023 offentliggjorde emagine förvärvet av det svenska IT-konsultbolaget Skillspark, och nu bara en månad senare gör bolaget ytterligare ett strategiskt förvärv i Sverige.

Quality Sourcing grundades 2018 och har snabbt etablerat en stark närvaro på den svenska marknaden med ett särskilt starkt track record inom den offentliga sektorn. Företaget är specialiserat på att samarbeta med  high-end-konsulter för att uppfylla kunders behov i ett skalbart och flexibelt upplägg.

”Vi är glada över att samarbeta med emagine för att utöka räckvidden för våra tjänster i en större skala. Tillsammans står vi mycket starkare för att kunna erbjuda våra kunder och konsulter ännu bättre tjänster och möjligheter. Både på ett professionellt och personligt plan ser jag att våra två företag passar bra ihop. Vi är väldigt lika varandra, och jag är säker på att vi kan skapa stora synergier och komplettera varandra väl för att vinna ytterligare mark på marknaden.”, säger Hannes Hagman, VD Quality Sourcing.


 

  Vi är glada över att samarbeta med emagine för att utöka räckvidden för våra tjänster i en större skala. Tillsammans står vi mycket starkare för att kunna erbjuda våra kunder och konsulter ännu bättre tjänster och möjligheter.
 
Hannes Hagman, VD Quality Sourcing

 


Med förvärvet av Quality Sourcing kommer emagine att ytterligare stärka sin position på den svenska marknaden och få en bredare kundkrets i Sverige.

"Med Quality Sourcing så sammanstrålar vi med ett företag som delar våra värderingar och har samma syn på hur vi ska agera på marknaden. Vi är båda övertygade hur viktigt det är att bygga nära relationer  med våra kunder och konsulter för att bli en riktig partner. Samtidigt upplever vi ett ökande intresse från kunder som söker skalbara och flexibla lösningar för att få tillgång till rätt expertis.

Vi ser att det finns goda synergier mellan bolagen och ser fram emot att utveckla dessa vidare tillsammans med Quality Sourcing”, säger Alex Kouchmeshki, Country Manager emagine Sweden.


 
  Med Quality Sourcing så sammanstrålar vi med ett företag som delar våra värderingar och har samma syn på hur vi ska agera på marknaden.

Alex Kouchmeshki, Country Manager emagine Sweden

 


Om Quality Sourcing

Quality Sourcing är ett snabbt växande konsultföretag på den svenska IT-marknaden. Med en stark betoning på skräddarsydda lösningar och nära relationer med kunder och konsulter, utmärker sig Quality Sourcing genom att tillhandahålla en väldefinierad strategi som prioriterar kvalitet och framgångsrika projektleveranser.

För närvarande har Quality Sourcing mer än 50 konsulter som arbetar med kundprojekt och tillgång till ett omfattande nätverk bestående av mer än 10 000 konsulter.

 

Om emagine

emagine, med huvudsäte i Köpenhamn, är en av Europas ledande partners av tech och management konsulttjänster. emagine erbjuder konsulttjänster genom ett stort internationellt nätverk av frilansare/partners, genom sina egna experter, Nearshoring-as-a-Service från tre hubbar i Polen och Managed Services lösningar.

emagine har totalt 25 kontor i 10 länder och mer än 4 500 konsulter på uppdrag